Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit registratie groenterassen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2006.
Besluit van 22 juni 1971, houdende vaststelling van het Besluit registratie groenterassen
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 1 juni 1971, No. J. 1141, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op de artikelen 18, eerste lid, onder b en 81, derde lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;
De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 1971, nr. 25);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 18 juni 1971, No. J. 1311, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Van de in artikel 1, tweede lid, onderdeel i, van het Aansluitingsbesluit Naktuinbouw genoemde groentegewassen mag uitsluitend teeltmateriaal van daartoe behorende ingeschreven rassen in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd worden.
Artikel 2
Als tuinbouwgewassen bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder b , van de Zaaizaad- en Plantgoedwet worden aangewezen de in artikel 1 bedoelde groentegewassen.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit registratie groenterassen".
2.
Het treedt in werking met ingang van 1 juli 1971.
Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 22 juni 1971
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de vierentwintigste juni 1971.
De Minister van Justitie,