{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit registratie CWI

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2009.
Besluit registratie CWI Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Gelet op artikel 26, tweede lid, van de Werkloosheidswet;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De werknemer, die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIA of IIB van de Werkloosheidswet , is verplicht zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de eerste dag van werkloosheid, als bedoeld in artikel 16, achtste en negende lid, van de Werkloosheidswet.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De werknemer, die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet, is verplicht zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag na het ingaan van de termijn van opzegging, bedoeld in artikel 64, onderdeel b, van de Werkloosheidswet.
2.
In afwijking van het eerste lid is de werknemer, wiens termijn van opzegging is aangevangen voordat recht ontstaat op uitkering op grond van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet, verplicht zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag waarop dat recht op uitkering ontstaat.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De werknemer, die als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen is geregistreerd, is verplicht de registratie op door of vanwege de Centrale organisatie werk en inkomen bepaalde dagen te doen verlengen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Besluit van 18 september 1986 houdende regels over het tijdstip van inschrijving van werknemers als werkzoekende bij het arbeidsbureau (Stcrt. 240), wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit registratie CWI.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Amsterdam, 30 juli 2002
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 40, datum inwerkingtreding 01-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
voorzitter Raad van Bestuur UWV