Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit regels verzending mededelingen langs elektronische weg (verzekeringsovereenkomst)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2011.
Besluit van 8 februari 2008, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 november 2007, nr. 5515362/07/6;
Gelet op artikel 933 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 2008, nr. W03.07.0436/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 februari 2008, nr. 5527602/08/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De verzekeraar kan mededelingen als bedoeld in artikel 933 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verzenden anders dan langs schriftelijke weg op zodanige wijze dat de mededelingen kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager.
2.
Onder een duurzame drager wordt verstaan ieder hulpmiddel dat de mogelijkheid biedt om informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
3.
Mededelingen anders dan bij geschrift zijn slechts toegestaan indien de geadresseerde daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De geadresseerde kan zijn instemming te allen tijde herroepen.
4.
Mededelingen anders dan bij geschrift worden geacht de geadresseerde niet te hebben bereikt zolang de ontvangst niet aan de verzekeraar is bevestigd.
5.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op mededelingen waarvoor de bepalingen uit titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voorschrijven dat zij bij aangetekende brief worden verzonden.
6.
Van het bepaalde in dit artikel kan niet ten nadele van de geadresseerde worden afgeweken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 februari 2008
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de eenentwintigste februari 2008
De Minister van Justitie ,