Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 2 juli 1987, houdende regels betreffende de vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën, bedoeld in artikel 25a, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 22a, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en artikel 32a, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 maart 1987, DVV/WJZ-U-9666 I;
Gelet op artikel 25 a , vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 ( Strb. 1986, 575), artikel 22 a , vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers ( Stb. 1986, 576) en artikel 32 a , tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 ( Stb. 1986, 386);
Gehoord de Buitengewone Pensioenraad, de Stichting 1940-1945, de Uitkeringsraad, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk en de Stichting Pelita;
De Raad van State gehoord (advies van 6 mei 1987, No. W.13.87.0137);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 juni 1987, DVV/WJZ/U-10069;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor het verstrekken van afschriften van bescheiden die betrekking hebben op beslissingen als bedoeld in artikel 25 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 ( Stb. 1986, 575), artikel 22 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers ( Stb. 1986, 576) en artikel 32 a van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 ( Stb. 1991, 621), geldt als tarief van de voor die afschriften verschuldigde vergoeding, het tarief dat ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur ( Stb. 1991, 703) is verschuldigd als vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 2 juli 1987
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de twintigste augustus 1987
De Minister van Justitie,