Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit regels avarij-grosse ex artikel 1022 Boek 8 Burgerlijk Wetboek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 5 februari 2000, houdende regels inzake avarij-grosse ter uitvoering van artikel 1022 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 december 1999, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 1022 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 21 januari 2000, no. W03.99.0620/I.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 2 februari 2000, nr. 5007606/00/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
Onder de «Rijnregels IVR», bedoeld in artikel 1022 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, worden verstaan de Rijnregels IVR 1979 (Uitgave 1996) zoals vastgesteld door de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister op 17 november 1995 en zulks in de Nederlandstalige tekst daarvan, welke is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
ARTIKEL II
Het koninklijk besluit van de Minister van Justitie van 22 maart 1991, ter uitvoering van artikel 1022 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 146), wordt ingetrokken.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 februari 2000
De Minister van Justitie,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de veertiende maart 2000
De Minister van Justitie,