Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit regelen ten aanzien van de registratie van de invoer van bepaalde soorten moeren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Besluit van 25 oktober 1977, houdende regelen ten aanzien van de registratie van de invoer van bepaalde soorten moeren
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 13 september 1977, no. 677/546 W. J. A., gehoord de Commissie Regelingen In- en uitvoerwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie ( Stb. 1950, K 22);
Overwegende, dat naar Ons oordeel het belang van de volkshuishouding, mede gelet op de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde Beschikking (77/280/EEG) van 6 april 1977 houdende de instelling van toezicht achteraf op invoer in de Gemeenschap van bepaalde soorten moeren uit Taiwan ( Pb. E.G. L 93), vereist regelen te stellen ten aanzien van de registratie van de invoer van deze produkten;
Gelet op de artikelen 2 en 4 van de In- en uitvoerwet ( Stb. 1962, 295);
De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 1977, no. 16);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 21 oktober 1977, no. 677/666 W. J. A.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De invoer van moeren met schroefdraad, van staal, waarvan de diameter van de opening niet meer bedraagt dan 16 mm, vallende onder tariefpost 73.32 als bedoeld in het Tariefbesluit 1960 ( Stb. 30), van oorsprong uit Taiwan, zonder afgifte aan een bij die invoer betrokken ambtenaar der invoerrechten en accijnzen van een, door of namens de importeur volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend formulier, is verboden.
Artikel 2
Artikel 1 is niet van toepassing op de invoer van de aldaar bedoelde goederen, die van herkomst zijn uit het vrije verkeer van een der Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap.
1.
Als formulier bedoeld in artikel 1 dient te worden gebruikt een formulier overeenkomstig het model, vastgesteld op grond van artikel 8 van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 ( Stb. 126).
2.
In dit formulier dienen onder het hoofd "specificatie van de goederen" per statistieknummer 73 32 500 en 73 32 850, waarmee de goederen worden aangeduid, te worden ingevuld:
- de hoeveelheden , uitgedrukt in 1000 stuks en onderverdeeld volgens de grootte van de diameter van de opening;
- de c.i.f.-prijzen waartegen de invoer van moeren van elke grootte heeft plaatsgevonden, uitgedrukt in guldens.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, liggende twee maanden en één dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 25 oktober 1977
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de achtste november 1977
De Minister van Justitie,