Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Voorschotten
+ § 3. Gedeeltelijke betalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT voorschotten, gedeeltelijke betalingen en beheer actiefondsen medebewind 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 september 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 september 2014.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 2 november 2011 tot vaststelling van voorwaarden aan betaling van voorschotten en aan gedeeltelijke betalingen voor 2011 in het kader van GMO groenten en fruit
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op de artikelen 11 en 12 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;
Besluit:
1.
Een telersvereniging die in 2011 een goedgekeurd operationeel jaarplan uitvoert, kan om uitbetaling van een voorschot verzoeken uiterlijk op de volgende data: -
eerste voorschot: 31 januari-
tweede voorschot: 31 mei-
derde voorschot: 30 september.
2.
Bij een verzoek om een voorschot en een verzoek om vrijgave van de zekerheid worden de volgende documenten ingediend: -
kwartaalrapportage-
detailstaat betalingen en afschrijvingen-
controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
3.
Een telersvereniging die een voorschot aanvraagt is verplicht ook voor de tweede en derde termijn van 2011 een voorschotaanvraag in te dienen.
4.
Het tweede en derde voorschot worden betaald nadat het voorgaande voorschot daadwerkelijk is besteed.
1.
Voor vrijgave van de zekerheid, die voor betaling van een voorschot verplicht is gesteld, worden de in artikel 1, tweede lid, genoemde documenten uiterlijk op de volgende data ingediend: -
eerste rapportage: 30 juni-
tweede rapportage: 14 oktober.
2.
Indien in 2011 gebruik wordt gemaakt van voorschotten, kan in 2011 geen gebruik worden gemaakt van het systeem van gedeeltelijke betalingen.
1.
Ter bevordering van de controle van het beheer van een actiefonds door een externe accountant wordt een aparte kostenplaats aangemaakt of worden grootboekrekeningen gereserveerd voor het actiefonds.
2.
Na afsluiting van een kwartaal of jaar wordt door een onafhankelijke accountant een controleverklaring over het beheer, de bijdragen en de uitgaven van het actiefonds opgesteld.
1.
Een telersvereniging die een goedgekeurd operationeel jaarplan heeft ingediend, kan om uitbetaling van gedeeltelijke betaling verzoeken uiterlijk op de volgende data: -
eerste kwartaal: 29 april-
tweede kwartaal: 29 juli respectievelijk 31 augustus-
derde kwartaal: 28 oktober-
vierde kwartaal: n.v.t.
2.
Voor een verzoek om gedeeltelijke betaling moeten de volgende documenten worden ingediend: -
steunaanvraag-
kwartaalrapportage-
detailstaat betalingen en afschrijvingen-
controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
3.
De in het tweede lid genoemde documenten worden ingediend uiterlijk op de volgende data: -
eerste rapportage: 13 mei-
tweede rapportage: 15 augustus respectievelijk 15 september-
derde rapportage: 15 november
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT voorschotten, gedeeltelijke betalingen en beheer actiefondsen medebewind 2011.
Artikel 6
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Zoetermeer, 2 november 2011
voorzitter