Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 21 september 2010, houdende aanwijzing van de toezichthouders inzake het tuchtrecht (Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
gelet op titel 5.2 en artikel 10:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht,
BESLUIT:
1.
Aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van medewerkers van de in de bijlage onderdelen 1 tot en met 6 opgenomen instanties die het toezicht op de naleving van de in de bijlage opgenomen verordeningen uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van planten, plantenziekten en -plagen, onkruiden of erosie en ze hebben ervaring met inspectiewerkzaamheden.
2.
Aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van medewerkers van de respectieve organisatorische eenheden van het Productschap Tuinbouw genoemd in de bijlage , onderdeel 7. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van administratieve controlewerkzaamheden.
Artikel 2
Het Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2009 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010.
Zoetermeer, 21 september 2010
voorzitter
secretaris