Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op 22 januari 2011.
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 7 oktober 2009 houdende aanwijzing van de toezichthouders inzake het tuchtrecht (Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2009)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
gelet op titel 5.2 en artikel 10:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
1.
Aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van de personen van de in de bijlage onderdelen 1 tot en met 6 opgenomen instanties die het toezicht op de naleving van de in de bijlage opgenomen verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van planten, plantenziekten en –plagen, onkruiden of erosie en ze hebben ervaring met inspectiewerkzaamheden.
2.
Aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van de personen van de respectieve organisatorische eenheden van het Productschap Tuinbouw genoemd in de bijlage , onderdeel 7. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van administratieve controlewerkzaamheden.
3.
De in het eerste en tweede lid aangewezen personen worden namens het Productschap Tuinbouw door het Productschap Akkerbouw voorzien van een legitimatiebewijs.
Artikel 2
Het Besluit PT aanwijzing toezichthouders tuchtrecht 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2009.
Zoetermeer, 7 oktober 2009
voorzitter
secretaris