Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Subsidiabiliteit
+ § 2. Forfaitaire standaardtarieven
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 september 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 september 2014.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 2 november 2011 tot vaststelling van aanvullende voorschriften met betrekking tot subsidiabiliteit van maatregelen, acties of uitgaven en forfaitaire standaardtarieven in het kader van operationele programma’s van telersverenigingen
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op de artikelen 8 en 9 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 29-12-2013]
De criteria die in 2011 worden gehanteerd bij de indiening van operationele programma’s en de voor steun in aanmerking komende uitgaven, zijn opgenomen in de bijlagen bij dit besluit.
1.
In het kader van operationele programma’s kunnen, voor het berekenen van het door het productschap te betalen subsidiebedrag, forfaitaire standaardtarieven worden vastgesteld.
2.
Onder forfaitair standaardtarief wordt verstaan:
een vast (maximum-) bedrag per eenheid dat dient te worden gebruikt om de te declareren bedragen te kunnen vaststellen en waaraan een document ten grondslag ligt waaruit blijkt hoe de percentages tot stand zijn gekomen.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 29-12-2013]
De volgende forfaitaire standaardtarieven gelden voor 2011:
a) 203-17-329: Waskosten voor gebruikte (blauwe) multikratten € 0,056 per krat en voor 4 kg (groene) bakken € 0,0757 per bak;
b) 703-44-291:
1) biologisch vermeerderd zaaizaad:  
  a) glas (vruchtgroenten): 25 % van de (kale) aankoopprijs
  b) vollegrond en glas (overige gewassen): 45 % van de (kale) aankoopprijs
  c ) industrieteelten: 40 % van de (kale) aankoopprijs
2) niet-chemisch behandeld zaaizaad 12 % van de (kale) aankoopprijs
  exclusief glas (vruchtgroenten)  
  exclusief industrieteelten  
3) biologisch opgekweekt poot- en plantgoed: 25 % van de (kale) aankoopprijs
  exclusief enten  
4) biologisch geteelde witlofpennen: 50 % van de (kale) aankoopprijs.
c) 704-45-216:-
paprika resistentie tabaksmozaiekvirus TM3 € 70 per 1000 zaden;-
komkommer tolerantie echte meeldauw Sf (Sphaerotheca fusca) (Sf fuliginea) € 40 per 1000 zaden;-
radijs resistentie Fusarium oxysporum € 50 per 100.000 zaden;-
tomaat resistentie echte meeldauw On (Oïdium lycopersicum) € 70 per 1000 zaden;-
ijsbergsla resistentie bladluis Nasanovia € 4,50 per 1000 zaden.
d) Begrotingsregel 704-45-217
Uitgaven voor geënt plantmateriaal
1) Voor de geïntegreerde teelt:
i) ronde tomaten en vleestomaten (losse tomaten) € 0,30 per plant
ii) trosmaten € 0,35 per plant
iii) cherrytomaten, cocktailtomaten en aubergines € 0,00 per plant
iv) paprika's, courgettes en komkommers € 0,82 per plant
2) voor de biologische teelt
i) tomaten (alle soorten), aubergines, paprika's, courgettes en komkommers € 0,82 per plant
e) 709-46-220:-
Hergebruik van meermalige verpakkingen en pallets.
Dit betreft de huurkosten met betrekking tot de roulatie van meermalige verpakkingen en pallets. De aanschaf/afschrijving hiervan is niet subsidiabel op grond van punt 1 van bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1580/2007 respectievelijk punt 1 van bijlage IX van Verordening (EG) nr. 543/2011. Op basis van onderzoek is bepaald dat 75% van de totale huurkosten van meermalige verpakkingen (EPS) bestaat uit roulatiekosten en 25% betrekking heeft op de door de verhuurder doorberekende afschrijving/aanschaf. Daarom is 75% van de huurprijs subsidiabel. In navolging van de interpretatieve nota nr. 22-20008 van juli 2008 zal voor dit forfaitaire tarief een nieuwe berekening worden gemaakt. De kosten voor meermalig fust (o.a. EPS, IFCO) kunnen in de declaratie worden opgenomen. Het is echter niet mogelijk om afschrijvings- c.q. aanschafkosten voor meermalig poolfust in de declaratie op te nemen. Daarom heeft het PT een forfaitair standaardtarief van 75% van de huurkosten van meermalig poolfust vastgesteld.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 29-12-2013]
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2011.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 29-12-2013]
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, treedt in werking de tweede dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Zoetermeer, 2 november 2011
voorzitter