Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Meldingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT niet aangesloten telers 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 september 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 september 2014.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 22 november 2011 tot het toestaan van directe melding bij interventie in het kader van GMO groenten en fruit
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op artikel 5, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 585/2011 van de Commissie van 17 juni 2011 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector groenten en fruit;
artikel 84 van Verordening (EG) Nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit;
artikel 83 van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad, van de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft;
Gelet op artikel 12 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;
BESLUIT:
Artikel 1
Dit besluit neemt de definities van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010 over en verstaat voorts onder:
a. verordening 585/2011: Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 585/2011 van de Commissie van 17 juni 2011 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector groenten en fruit;
b. producten: de producten, genoemd in artikel 1, eerste lid van verordening 585/2011.
Artikel 2
Telers die niet zijn aangesloten bij een telersvereniging kunnen het voornemen tot het uit de markt nemen van producten rechtstreeks, zonder tussenkomst van een telersvereniging, melden bij het productschap.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT niet aangesloten telers 2011.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 31 mei 2011.
Zoetermeer, 22 november 2011
voorzitter