Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. - mandaatverlening -
Artikel 2. - procedure -
Artikel 3. - begrenzing mandaat -
Artikel 4. - ondertekening -
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 24 maart 2009 houdende verlening van mandaat tot verlening en vaststelling van subsidie op grond van de Engineering Regeling (Bestuursbesluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 1:1 en afdeling 10.1.1, van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 71 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
Gelet op het Subsidiebesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 juli 2007, nr. TRCJZ/2007/2034;
Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid en efficiëntie wenselijk is binnen de grenzen van dit besluit gebruik te maken van de mandaatfiguur;
Besluit:
Artikel 1. - mandaatverlening -
Mandaat te verlenen aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw om in zijn naam te beslissen op aanvragen tot verlening en vaststelling van subsidie op grond van de Engineering Regeling.
De secretaris is tevens bevoegd om de beslissingen te ondertekenen.
Artikel 2. - procedure -
De procedure welke leidt tot een beslissing van de secretaris is als volgt te omschrijven:
a. de aanvraag zal bij ontvangst worden behandeld en begeleid door de Stichting Technologiefonds Tuinbouw;
b. een eerste inhoudelijke toetsing vindt plaat door het toetsingscollege van de Stichting Technologiefonds Tuinbouw;
c. vervolgens vindt een programmatische toetsing plaats door het interne toetsingscollege van het Productschap Tuinbouw, de Project Advies Commissie (PAC) glas;
d. tenslotte vindt een finale inhoudelijke en juridische toetsing van een aanvraag plaats door de Unit Onderzoek van het Productschap Tuinbouw welke ook het eindadvies opstelt. In dit eindadvies worden de voorgaande adviezen betrokken.
e. op basis van het advies onder d. zal de Secretaris van het Productschap zijn besluit nemen.
f. indien de secretaris afwijkt van het eindadvies dan dient hij dit gemotiveerd te doen.
Artikel 3. - begrenzing mandaat -
De uitoefening van dit mandaat vindt plaats binnen de grenzen van het Subsidiebesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 juli 2007, nr. TRCJZ/2007/2034 en met inachtneming van het geldende recht en het toepasselijke beleid.
Artikel 4. - ondertekening -
Een beslissing welke wordt genomen met toepassing van dit mandaatbesluit wordt als volgt ondertekend:
"Namens het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
de secretaris,
[handtekening]
de naam van de secretaris
1.
Dit besluit treedt in werking twee dagen na de publicatie ervan in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2009.
2.
Dit besluit wordt aangehaald "Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009".
Zoetermeer, 24 maart 2009
voorzitter
secretaris