Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 9 Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichtingen bij bloembollen, en de richtlijn voor het totstandkomen van een te verstrekken vergoeding door het Productschap Tuinbouw

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2010.
1.
Een teler ontvangt geen vergoeding, als hij niet is overgegaan tot vrijwillige vernietiging, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, indien gedurende een der eerstvolgende drie teeltjaren, waarin een advies als bedoeld in meergenoemd eerste lid aan hem is verstrekt, blijkens een door de BKD afgegeven verklaring, zijn bloembollenkraam blijkt te zijn aangetast door Ditylenchus dipsaci, tenzij wordt aangetoond dat er geen relatie bestaat tussen de geconstateerde aantasting(en) door Ditylenchus dipsaci en het uitgebrachte advies, dat niet werd opgevolgd. Dit ter beoordeling van het productschap, op advies van de taxatiecommissie.
2.
Een teler ontvangt geen vergoeding als hij, in afwijking van het advies van de BKD gele krokussen of narcissen, geen warmwaterbehandeling heeft laten ondergaan indien zijn bloembollenkraam gedurende één der eerstvolgende drie teeltjaren na het teeltjaar waarin een advies aan hem is verstrekt, blijkens een door de BKD afgegeven verklaring, blijkt aangetast te zijn door Ditylenchus dipsaci. Het advies van de BKD betreffende gele krokus wordt vóór 15 augustus gegeven.
3.
Een teler ontvangt geen vergoeding als hij geen correcte registratie heeft gevoerd van zijn teeltplan. Een teler dient ten minste:
a. te beschikken over de opgaven die jaarlijks aan de BKD worden gedaan over een periode van 5 jaar voorafgaand aan de geconstateerde besmetting;
b. bij de teelt op huurland een registratie bij te houden van de laatste teelt op het betreffende perceel voorafgaand aan de geconstateerde besmetting; en
c. te beschikken over een registratie van de plantvolgorde van de cultivars van het seizoen waarin de besmetting is geconstateerd. Dit ter beoordeling van het productschap op advies van de BKD, dan wel een andere onafhankelijke certificerende instelling.
4.
Een teler ontvangt geen vergoeding indien hij bij de opeenvolgende teelt van waardplanten op hetzelfde perceel geen maatregelen heeft getroffen om risico’s op besmetting te voorkomen. Dit ter beoordeling van het productschap op advies van de commissie die beoordeelt in hoeverre is voldaan aan zorgverplichtingen.