Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichtingen bij bloembollen, en de richtlijn voor het totstandkomen van een te verstrekken vergoeding door het Productschap Tuinbouw

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2010.
1.
De taxatiecommissie bestaat uit vier leden, welke worden voorgedragen door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. De commissie controle zorgverplichtingen bestaat uit drie leden, waarvan:
een lid voorgedragen door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur uit de productgroep Tulp,
een lid voorgedragen door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur uit de productgroep Narcis, en
een lid voorgedragen door de BKD, zijnde de hoofdkeurmeester.
2.
De leden van de commissie, als omschreven in het eerste lid worden door het bestuur van het productschap benoemd voor een periode van twee jaar.
3.
Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
4.
Een aftredend lid is herbenoembaar, met uitzondering van hen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.
5.
Ingeval van een vacature draagt de KAVB dan wel de BKD aan het bestuur van het productschap een opvolger voor.
6.
Een lid dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden