Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Besluit PT bijdrage kleine gasafnamen tuinbouw 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling Landbouwtelling Wet op de omzetbelasting 1968
a. productschap : het Productschap Tuinbouw
b. bestuur : het bestuur van het productschap
c. voorzitter : de voorzitter van het productschap
d. gasunie : de NV Nederlandse Gasunie
e. aanvrager : de natuurlijke of rechtspersoon, die een aanvraag ingevolge deze regeling indient;
e. gasdistributiebedrijf : het bedrijf, waarvan de aanvrager aardgas afneemt;
g. gasaansluiting : een meetinrichting met meternummer ter vaststelling door het Gasdistributiebedrijf van het verbruik van aardgas ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten;
h. Landbouwtelling : de , die ieder jaar door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt vastgesteld ingevolge de Landbouwwet;
i. Verordening PT registratie en verstrekking van gegevens 1997 : de Verordening PT registratie en verstrekking van gegevens 1997, zoals deze luidt ten tijde van het in werking treden van deze regeling;
j. groeiproces van tuinbouwproducten : hetgeen daaronder wordt verstaan in de Beschikking van de Staatssecretaris van Financiën (in werking getreden op 1 april 1978) inzake de toepassing van post a 32 van de bij de behorende tabel I;
k. klein verbruikerstarief : het door het gasdistributiebedrijf vastgestelde kleinverbruikersgastarief (prijs per m 3 en vastrecht) in het 1 e kwartaal van 2002 (exclusief (milieu)heffingen en BTW);
l. tuinbouwtarief : het door het gasdistributiebedrijf vastgestelde tarief voor de tuinbouw (prijs per m 3 en vastrecht) in het 1 e kwartaal van 2002 (exclusief (milieu)heffingen en BTW) over de eerste 170.000 m 3 (zone A).