{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit prestatienormering huursubsidie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 25 juni 1997 tot het stellen van regels met betrekking tot de beheersing van de huurlasten en huursubsidie-uitgaven in het kader van de Huursubsidiewet (Besluit prestatienormering huursubsidie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 maart 1997, nr. MJZ 97090778, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 12, tweede lid, 39, tweede en derde lid, en 44, tweede lid, van de Huursubsidiewet;
De Raad van State gehoord (advies van 29 mei 1997, nr. W08.97.0144) Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juni 1997, nr. MJZ 97110346, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder wet: Huursubsidiewet .
1.
Het tarief, bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de wet, bedraagt €  450.
2.
De bijdrage, bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de wet, wordt niet ingevorderd als deze € 2275 of minder zou bedragen.
3.
Artikel 37 van de wet is van overeenkomstige toepassing op de invordering van een financiële bijdrage als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de wet.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1997, met uitzondering van de artikelen 3 en 4, die in werking treden met ingang van 1 juli 1998.
2.
Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt gepubliceerd wordt uitgegeven op of na 1 juli 1997, werkt artikel 2 terug tot en met 1 juli 1997.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit prestatienormering huursubsidie.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 juni 1997
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven eerste juli 1997
De Minister van Justitie,