Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PDV overgangsbepalingen verordening PDV diervoeders 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit PDV overgangsbepalingen verordening PDV diervoeders 2003
Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft,
gelet op artikel 2:1, tweede lid van Verordening PDV diervoeders 2003, in aanmerking nemende Richtlijn 98/51/EG, op 11 juni 2003 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 29-06-2008]
In dit besluit wordt verstaan onder: Verordening PDV diervoeders 2003 artikel 2:1, eerste lid van de verordening
verordening :
vertegenwoordiger : de ondernemer die namens een producent-leverancier uit een derde land producten als bedoeld in in de Gemeenschap in het verkeer brengt.
1.
Ingevolge artikel 2:1, tweede lid van de verordening moet een vertegenwoordiger namens zijn producent-leverancier in het derde land een erkenning of registratie aanvragen bij het productschap, tenzij de producent-leverancier via een vertegenwoordiger in een andere lidstaat al geregistreerd of erkend is.
2.
Indien een ondernemer voor het eerst na 1 januari 1999 als vertegenwoordiger optreedt, geeft hij onverwijld aan het productschap de in artikel 3 bedoelde verklaring af.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 29-06-2008]
Met de verklaring, bedoeld in artikel 2, verbindt de vertegenwoordiger zich ertoe:
- ervoor te zorgen dat de producent-leverancier die hij vertegenwoordigt voldoet aan eisen die ten minste even streng zijn als het bepaalde in bijlage I van de verordening ,
- zo nodig een gegevensbestand als bedoeld in bijlage I van de verordening bij te houden van producten die namens de producent-leverancier die hij vertegenwoordigt in de Gemeenschap in het verkeer worden gebracht.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 29-06-2008]
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Den Haag, 11 juni 2003
voorzitter
secretaris