Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Patentreglement Rijn
+ Hoofdstuk 2. Wijziging van besluiten
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Patentreglement Rijn

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 11 oktober 2011.
Besluit van 10 maart 2008, houdende vaststelling van het Besluit Patentreglement Rijn
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 februari 2008, nr. HDJZ-SCH-2008-43, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161, en 1964, 83), de resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 31 mei 2007 (protocol 2007-I-10), artikel 26a van de Binnenschepenwet, artikel 5 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart en de artikelen 4, 9, 10, tweede lid, en 18 van de Scheepvaartverkeerswet;
De Raad van State gehoord (advies van 22 februari 2008, nr. W09.08.0063/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 4 maart 2008, nr. HDJZ/SCH/2008-255, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek is van kracht het Patentreglement Rijn met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen, dat is gevoegd bij dit besluit en dat kan worden aangehaald als: Patentreglement Rijn .
2.
Onverminderd het eerste lid zijn de bepalingen met betrekking tot de radarpatenten van het Patentreglement Rijn van toepassing op alle binnenwateren in Nederland.
Artikel 2
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt wie de bevoegde autoriteit is, of de bevoegde autoriteiten zijn, bedoeld in het Patentreglement Rijn . Van de desbetreffende beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant .
Artikel 3
Bij ministeriële regeling worden richtlijnen vastgesteld voor de bevoegde autoriteit, overeenkomstig de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen resoluties.
Artikel 4
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de procedure voor het examen, bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 3 en hoofdstuk 3 van het Patentreglement Rijn.
Artikel 5
Bij ministeriële regeling kunnen andere radardiploma’s als gelijkwaardig aan het radarpatent, bedoeld in het Patentreglement Rijn , worden erkend, waarbij de erkenning beperkt kan worden tot nader te bepalen scheepvaartwegen.
Artikel 6
Bij ministeriële regeling worden de kosten, bedoeld in artikel 2.18 en artikel 3.08 van het Patentreglement Rijn, vastgesteld.
Artikel 7
[Wijzigt het Binnenvaartpolitiereglement.]
Artikel 8
[Wijzigt het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.]
Artikel 9
[Wijzigt het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]
Artikel 10
[Wijzigt het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet.]
Artikel 11
Het Besluit Reglement radarpatenten en het Besluit Reglement Rijnpatenten 1998 worden ingetrokken.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2008
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Patentreglement Rijn.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 maart 2008
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2008
De Minister van Justitie ,