{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 12 december 1979, houdende overgang van het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van het departement van Defensie naar het departement van Verkeer en Waterstaat
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 7 december 1979, nr. 291597;
Onze Minister van Defensie, van 6 december 1979, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, nr. 459.302/G; Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 7 december 1979, BSG, nr. 26973, en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 7 december 1979, nr. OA 79-4216/946;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen gaat van het departement van Defensie over naar het departement van Verkeer en Waterstaat.
2.
De personeelsleden van het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen gaan over in dienst van het departement van Verkeer en Waterstaat.
In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden gaan volgens door Ons te geven regelen personeelsleden over in dienst van het departement van Defensie teneinde te worden ingezet voor taken in het belang van de landsverdediging.
3.
De roerende en onroerende zaken van het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen gaan in materieel beheer over naar het departement van Verkeer en Waterstaat.
In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden gaan volgens door Ons te geven regelen roerende en onroerende zaken in materieel beheer over naar het departement van Defensie, voorzover zulks in verband met de onder 2 genoemde taken gewenst is.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1980.
Onze Ministers van Defensie en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
New York, 12 december 1979
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Defensie,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 1979
De Minister van Justitie,