{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 augustus 1977, houdende overbrenging van de monsteringswerkzaamheden alsmede van de Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar het Departement van Verkeer en Waterstaat
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 augustus 1977, nr. J/S 23236, Directoraat-Generaal van Scheepvaart, mede namens Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 86 der Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister van Justitie wordt ontheven van de zorg voor de werkzaamheden betreffende het monsteren van schepelingen als bedoeld in de Hoofdstukken II en III van het Schepelingenbesluit ( Stb. 1937, 242).
Artikel 2
Aan de taak van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat wordt toegevoegd de zorg voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.
Artikel 3
In verband met het bepaalde in de artikelen 1 en 2 van dit besluit maken de Waterschouten te Amsterdam en Rotterdam, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Schepelingenbesluit ( Stb. 1937, 242), en de onder hen ressorterende diensten niet langer deel uit van het Departement van Justitie maar worden opgenomen in de organisatie van het Departement van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 4
Het bepaalde in de artikelen 1, 2 en 3 van dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1978.
Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kamers van de Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 23 augustus 1977
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vijftiende september 1977
De Minister van Justitie,