Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Zeewolde van enige weggedeelten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 27 augustus 1991, houdende overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de Gemeente Zeewolde van enige in die gemeente gelegen weggedeelten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken van 18 maart 1991, nr. F 091/105/1, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur en van Verkeer en Waterstaat van 22 januari 1991, nr. RJI 83289, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, en van de Staatssecretaris van Financiën van 5 augustus 1991, nr. DOM 91/2880, Directie der Domeinen, Afdeling Inspecties en Rentambten;
Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet van 6 juli 1983 tot instelling Gemeenten Almere en Zeewolde ( Stb. 328);
Gehoord de Raad van de Gemeente Zeewolde (brief van 22 december 1989, nr. 892138/JC/gs);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit in eigendom, beheer en onderhoud over op de Gemeente Zeewolde.
De wegpercelen, kadastraal bekend Gemeente Zeewolde:
Sectie Nummer Opp. in m 2 Benaming
Sectie B 497 32.930 Adelaarspad
  659 21.625 Winkelweg-west
  680 * ± 14.945 Adelaarspad
Sectie D 424 * ± 11.459 Kluutweg
  426 * ± 128 Kluutweg

* = gedeeltelijk; voor de hiervoor van toepassing zijnde grenzen, zie de hierbij gevoegde grenskaarten.
Een en ander met inbegrip van de wegverhardingen, bermen, wegstrookbeplantingen, glooiingen, wegslootgedeelten en duikers.
Artikel 2
De Gemeente Zeewolde treedt door de overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud van de in artikel 1 omschreven werken tegenover derden in de rechten en verplichtingen van het Rijk te dier zake.
Artikel 3
De overbrenging in eigendom bij de Gemeente Zeewolde van de in artikel 1 omschreven werken geschiedt om niet.
Artikel 4
Wegens de overbrenging in beheer en onderhoud van de in artikel 1 omschreven werken vergoedt het Rijk aan de Gemeente Zeewolde een eenmalig bedrag ad f 320.424,-, zijnde bijdragen in de onderhoudskosten en in de kosten die zijn gemoeid met de verdere voltooiing van die werken.
Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
’s-Gravenhage, 27 augustus 1991
De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de derde oktober 1991
De Minister van Justitie,