Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 10 december 1970, houdende overbrenging van de aangelegenheden betreffende woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze minister-president, minister van Algemene Zaken van 4 december 1970, nr. 193455, mede namens Onze minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Onze minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
Gezien Ons besluit van 14 april 1965 ( Stb. 1965, 146);
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De zorg voor de aangelegenheden betreffende woonschepen, thans behorende tot de taak van het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling), gaat met ingang van 1 januari 1971 over naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Onze ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.
Soestdijk,, 10 december 1970.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Uitgegeven de negentiende januari 1971.
De Minister van Justitie,