Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
I
II
III
IV
V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit oprichting waterschap Dollardzijlvest

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Besluit van 30 oktober 1991, houdende opheffing van de waterschappen Reiderzijlvest en De Veenmarken, oprichting van het interprovinciale waterschap Dollardzijlvest, vaststelling van een reglement voor het waterschap Dollardzijlvest en vaststelling van een reglement voor de verkiezing van leden van het algemeen bestuur van het waterschap Dollardzijlvest
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 juli 1991, nr. RJW 96170, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Overwegende dat op grond van artikel 4 van de Waterstaatswet 1900 ( Stb. 176) de belangen van waterstaat, twee of meer provincies gemeenschappelijk aangaande, kunnen worden geregeld, indien de Staten van die provincies zich niet met elkaar verstaan;
Gedeputeerde Staten der provincies Groningen en Drenthe gehoord;
De Raad van State gehoord (advies van 25 september 1991, nr. W 09.91.0353);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 oktober 1991, nr. RJW 105492, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
I
De waterschappen Reiderzijlvest en De Veenmarken worden opgeheven.
II
Het interprovinciale waterschap Dollardzijlvest wordt opgericht.
III
Het onder bijlage 1 opgenomen reglement met toelichting voor het interprovinciale waterschap Dollardzijlvest wordt vastgesteld.
IV
Het onder bijlage 2 opgenomen reglement met toelichting voor de verkiezing van leden van het algemeen bestuur wordt vastgesteld.
V
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1992.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 oktober 1991
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de zesentwintigste november 1991
De Minister van Justitie,