Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit opnieuw jaarlijks uitgeven van een Staatsalmanak

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Koninklijk besluit van 16 julij 1859, N o 50, betreffende het opnieuw jaarlijks uitgeven van een Staatsalmanak
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 15 Julij 1859.
Hebben goedgevonden en verstaan.
te bepalen
Artikel 1
Er zal op nieuw jaarlijks een Staatsalmanak worden uitgegeven, behelzende hoofdzakelijk eene opgave der personen in de verschillende takken van het staatsbestuur werkzaam.
Artikel 2
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken wordt gemagtigd tot regeling van al hetgeen betreft de wijze van zamenstelling, redactie, toezigt en uitgave van dien almanak.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk aan al de Ministeriële Departementen, aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer in afschrift zal worden meegedeeld.
Het Loo, den 16 Julij 1859
De Minister van Binnenlandsche Zaken,