Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit opgave bedrijfsgegevens op elektronische wijze (PVV) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 september 2005, houdende vaststelling van bepalingen omtrent opgave van bedrijfsgegevens op elektronische wijze en vaststelling van het daartoe bestemd aanmeldingsformulier (Besluit opgave bedrijfsgegevens op elektronische wijze (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 4, vierde lid, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Gezien Afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Het verzoek, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, wordt ingediend met een aanmeldingsformulier volgens het in Bijlage I opgenomen model dat, volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
1.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstrekt het productschap aan de ondernemer een gebruikersaccount en een wachtwoord.
2.
Het wachtwoord kan op verzoek van de ondernemer worden gewijzigd.
1.
De ondernemer doet de opgave, als bedoeld in artikel 4 van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, op het door het productschap aangegeven elektronische adres met gebruikmaking van het aan hem verstrekte gebruikersaccount en wachtwoord.
2.
Het productschap bevestigt de ontvangst van het op elektronische wijze ingediende opgaveformulier.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opgave bedrijfsgegevens op elektronische wijze (PVV) 2005.
Zoetermeer, 14 september 2005
voorzitter
secretaris