{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 augustus 2016. U leest nu de tekst die gold op 5 augustus 2016.
Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet Justitiesubsidies aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand
Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,
Gelet op de artikelen 10:3, derde lid, 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid, 10:9, eerste lid en 10:12 van de Algemene Wet bestuursrecht; Artikelen 48c en 48d van de Wet Justitiesubsidies; Regeling verlening mandaat Raad voor Rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande, Staatscourant. 2009, 11554 (verder genoemd: de Regeling).
Besluit:
Artikel 1
Aan de medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand in de functie van stafmedewerker Wsnp en administratief medewerkers Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in artikel 1, sub a en artikel 3, eerste lid van de Regeling.
Artikel 2
De in artikel 3 tweede lid van de Regeling verleende bevoegdheid tot het doorgeven van het mandaat en de machtiging wordt als volgt aangevuld:
1. De manager Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beslist op bezwaarschriften. Indien het besluit in primo is genomen door de manager Wnsp, dan wordt het besluit op het bezwaarschrift genomen door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand.
2. Aan de stafmedewerkers Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Regeling.
Artikel 3
Dit besluit is vastgesteld door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van het bestuur.
Artikel 4
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, www.wsnp.rvr.org, en treedt met terugwerkende kracht in werking op 23 juli 2009 en vervangt alle bestaande regionale reglementen die betrekking hebben op dit terrein.
Artikel 5
Deze regeling kan worden aangehaald als het ‘Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp’.
Utrecht, 20 december 2011
Directeur Stelsel.
Directeur Bedrijfsvoering.