Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandatering bezwaar en beroep in het kader van het Kwaliteitsregister tolken en vertalers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Ondermandatering inzake bezwaar en beroep betreffende het Kwaliteitsregister tolken en vertalers aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s-Hertogenbosch
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch,
Gelet op de artikelen 10:3, derde lid, 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid en 10:9, eerste lid van de Algemene Wet bestuursrecht; het besluit verlening mandaat en machtiging inzake bezwaar en beroep betreffende het Kwaliteitsregister tolken en vertalers aan de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch van 29 mei 2008;
Besluit:
Artikel 1
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch verleent ondermandaat aan stafmedewerkers Ktv, de coördinator Ktv en medewerkers Kwaliteit van de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch met betrekking tot de bevoegdheden die zijn genoemd in het besluit verlening mandaat en machtiging inzake bezwaar en beroep betreffende het kwaliteitsregister tolken en vertalers aan de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch van 29 mei 2008.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde functionarissen zijn gemachtigd tot het voeren van verweer in beroeps- en bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures, voortvloeiend uit het beheer en de bewerking van het kwaliteitsregister tolken en vertalers. Zij zijn tevens gemachtigd tot het instellen van rechtsmiddelen.
Artikel 3
Deze regeling is vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van de Raad.
Artikel 4
Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, Kwaliteitsregister tolken en vertalers (www.rvr.ktv.org), en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant. Het besluit vervalt op de dag waarop de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375) in werking treedt.
Artikel 5
Deze regeling kan worden aangehaald als het besluit ondermandatering bezwaar en beroep in het kader van het Kwaliteitsregister tolken en vertalers.
’s-Hertogenbosch, 7 juli 2008
Voorzitter
Secretaris