Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 23 maart 2006, houdende ondermandaatverlening ter uitvoering van de bepalingen in de heffingsverordeningen inzake het opvragen van gegevens, opleggen van voorschotten, vaststellen en opleggen van de definitieve heffingen (Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen)
De voorzitter van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 10:9 en de overige artikelen van titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 11, 12 en 20, eerste, tweede, derde, vierde, tiende, twaalfde en dertiende lid, van de Heffingsverordeningen 2000 tot en met 2005 en de daarmee overeenkomstige bepalingen in de bestemmingsheffingsverordeningen 2000 tot en met 2005;
Besluit met instemming van het bestuur van het Productschap Vis (openbare bestuursvergadering van 23 maart 2006):
Artikel 1
De secretaris van het Productschap Vis is gemandateerd om met inachtneming van de daarbij vastgestelde procedurele bepalingen in de Heffingsverordeningen 2000 tot en met 2005 en daarmee overeenkomstige bepalingen in de bestemmingsheffingsverordeningen 2000 tot en met 2005:
a. gegevens op te vragen bij ondernemers ten behoeve van het vaststellen van de door deze ondernemers verschuldigde heffingen;
b. een accountantsverklaring op te vragen bij ondernemers omtrent de getrouwheid en volledigheid van de in vorige onderdeel bedoelde gegevens;
c. aan de hand van nieuwe gegevens de in rekening gebrachte en/of te brengen bedragen herzien en het verschil na te vorderen of te restitueren, indien het de secretaris is gebleken dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ter dienste staande gegevens;
d. een herinnering te versturen aan ondernemers met het verzoek om alsnog opgave te doen van de gevraagde gegevens;
e. uitstel te verlenen voor de indiening van de gevraagde gegevens;
f. de ondernemer schriftelijk in kennis te stellen van geschatte gegevens, onder de mededeling dat hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen drie weken na verzending van de kennisgeving te verstrekken;
g. de verzochte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen te schatten en op basis daarvan de verschuldigde heffingen te berekenen indien de ondernemer geen, afwijkende of onjuiste gegevens verstrekt na de kennisgeving bedoeld in onderdeel f;
h. de door ondernemers verschuldigde heffingen vast te stellen en op te leggen;
i. voorschotbedragen op te leggen en in rekening brengen;
j. voorschotbedragen bedoeld in onderdeel i te herzien, in te trekken of opnieuw op te leggen;
k. ondernemers vrijstellen van de heffingplicht indien de totaal door deze ondernemers verschuldigde huishoudelijke en bestemmingsheffingen minder is dan € 10,-/€ 25,-;
l. via de Mosselveiling te Yerseke betaalde heffingen binnen één week te restitueren;
m. de totaal verschuldigde huishoudelijke en bestemmingsheffingen van kleinhandelaren te verlagen naar € 75,- indien deze ondernemers bij hun schriftelijk verzoek aantonen dat:-
het verkooppunt minder dan 1 kwartaal of 1 dag per week open is geweest; of;-
de totaal verschuldigde heffingen tezamen meer is dan 1 % van de omzet.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen".
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 maart 2006.
Rijswijk, 23 maart 2006
vice-voorzitter