Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 1 augustus 2014.
Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging (Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen)
De Raad voor de Praktijkopleidingen;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;
Besluit als volgt:
Artikel 1
De Raad voor de Praktijkopleidingen verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd educatie en praktijkopleidingen en de beleidsmedewerker educatie en praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening op de praktijkopleidingen , met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van die verordening.
Artikel 2
Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
namens deze, de Raad voor de Praktijkopleidingen,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen.
Amsterdam, 22 oktober 2013
Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen