Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandaat en machtiging COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de directeur van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel van (januari 2015), nr. N 150003, houdende regels inzake ondermandaat en machtiging voor het verlenen van ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
De directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel,
Gelet op artikel 3 van het Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten;
Besluit:
Artikel 1
Aan de manager Operations van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt ondermandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verlenen van een ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten.
Artikel 2
Aan de stafmedewerker Beleid en Besluitvorming van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt ondermandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat is verleend.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Leusden, 16 februari 2015
directeur