Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit omschrijving indexcijfer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 24 juni 1998, houdende vaststelling van het Besluit omschrijving indexcijfer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Justitie van 19 mei 1998, nr. 690377/98/6;
Gelet op artikel 35, zevende lid, onder b, van de Wet op de rechtsbijstand;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 1998, no. WO3.98.0213);
Gezien het nader rapport van Onze Staatssecretaris van Justitie van 23 juni 1998, nr. 703980/98/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onder het indexcijfer van de lonen, bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, wordt verstaan:
het eerst gepubliceerde indexcijfer van CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, van volwassen en jeugdige werknemers, zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van de kalendermaand wordt berekend.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit omschrijving indexcijfer.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 juni 1998
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de dertigste juni 1998
De Minister van Justitie,