Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Salmonellaonderzoek op kratten en containers
+ Maatregelen bij een positieve uitslag
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit monsterneming kratten en containers in de slachterij (PPE) 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels betreffende het nemen van monsters ter controle van de reiniging en ontsmetting van kratten en containers (Besluit monsterneming kratten en containers in de slachterij (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 10, eerste lid, van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder ondernemer een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming uitoefent waarin pluimvee wordt geslacht, en neemt voor het overige de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 over.
1.
De ondernemer neemt ter controle op de reiniging en ontsmetting van de kratten en containers dagelijks van vijf gereinigde en ontsmette kratten of containers waarin slachtkoppels in de slachterij zijn aangevoerd monsters overeenkomstig het werkvoorschrift opgenomen in de bijlage van dit besluit
2.
De ondernemer zorgt ervoor dat de monsters binnen 48 uur na de monsterneming zijn verzonden naar een voor detectie van Salmonella erkend laboratorium.
3.
De ondernemer bewaart de uitslagen van de in lid 1 bedoelde detectie gedurende twee jaren na ontvangst van het voor detectie erkende laboratorium.
1.
Indien binnen één week ten minste twee uitslagen aangeven dat de monsters van de kratten en containers Salmonella-positief zijn, dient de ondernemer het reinigingssysteem van de kratten en containers op gebreken te onderzoeken en geconstateerde gebreken te herstellen.
2.
De ondernemer registreert schriftelijk het resultaat van het in het tweede lid bedoelde onderzoek van het reinigingssysteem van de kratten en containers alsmede de ondernomen herstelacties. De ondernemer bewaart deze schriftelijke registratie gedurende twee jaren.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit monsterneming kratten en containers in de slachterij (PPE) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 3 november 2011
voorzitter
secretaris