Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Informatieoverdracht
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit melding laboratoriumuitslagen (PPE) 2011

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels betreffende de wijze waarop de uitslagen van detectie en serotypering van erkende laboratoria worden gemeld (Besluit melding laboratoriumuitslagen (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 10, derde lid, en artikel 12 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011;
Besluit:
Artikel 1
De ondernemer meldt de schriftelijke uitslag van het Salmonellaonderzoek van de pluimveehouder als bedoeld in artikel 4 van de Verordening en de uitslagen van de detectie en de serotypering van het laboratorium als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van de Verordening aan de voorzitter, overeenkomstig het werkvoorschrift opgenomen in de bijlage van dit besluit.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melding laboratoriumuitslagen (PPE) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 3 november 2011
voorzitter
secretaris