Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit melding en verwerking gegevens classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 juni 2014.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011 houdende nadere voorschriften ten aanzien van het aanleveren van slachtgegevens, het classificatiesysteem en het classificatieapparaat ten behoeve van de indeling van slachtvarkens (Besluit melding en verwerking gegevens classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 4, derde en vijfde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011 en de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011;
Gehoord de Adviescommissie Varkens;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011 en de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011 overgenomen en wordt voorts verstaan onder: \/erordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011
slachtgegevens : de in het kader van de classificatie van slachtvarkens, als bedoeld in de aan het productschap ter beschikking gesteIde gegevens betreffende de classificatie, weging en identificatie van slachtvarkens.
Artikel 2
De be - of verwerker draagt er zorg voor dat die slachtgegevens dagelijks elektonisch aan het productschap en de classificatieorganisatie worden verzonden.
Artikel 3
De voor de classificatie bestemde apparatuur bestaat uit:
Central Computing Unit;
Classificatieapparaat;
Type terminal;
Printer;
Classificatiedisplay.
Artikel 4
Ter bepaling van het percentage mager vlees dient gebruik gemaakt te worden van het classificatieapparaat als bepaald in artikel 1, tweede gedachtestreepje, van Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 20 mei 2011 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Nederland (2011/303/EU) (Pb L 136).
Artikel 5
Het bepaalde in artikel 24 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011 is van overeenkomstige toepassing op onderhavig besluit.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melding en verwerking gegevens classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.
Zoetermeer, 14 december 2011
voorzitter
secretaris