Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit melden plaatsing pluimvee en broedeieren op elektronische wijze (PPE) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 december 2005 houdende vaststelling van bepalingen omtrent verzending van het afleverings- en meldingsformulier pluimvee en eieren op elektronische wijze (Besluit melden plaatsing pluimvee en broedeieren op elektronische wijze (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005;
Gezien Afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Het verzoek, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005, wordt op een volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend en gedagtekend aanmeldingsformulier ingediend en bevat ten minste de volgende gegevens;
a. naam, adres, correspondentieadres en contactpersoon van de ondernemer;
b. registratienummer(s) van de ondernemer; en, indien van toepassing
c. naam, adres, correspondentieadres en contactpersoon van de gemachtigde die namens de ondernemer de melding verzorgt.
1.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstrekt het productschap aan de ondernemer een gebruikersaccount en een wachtwoord.
2.
Het wachtwoord kan op verzoek van de ondernemer worden gewijzigd.
1.
De ondernemer doet de melding, als bedoeld in de artikelen 5 en 7 van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 op het door het productschap aangegeven elektronische adres met gebruikmaking van het aan hem verstrekte gebruikersaccount en wachtwoord.
2.
Het productschap bevestigt de ontvangst van het op elektronische wijze ingediende afleverings- of meldingsformulier.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melden plaatsing pluimvee en broedeieren op elektronische wijze (PPE) 2005.
Zoetermeer, 15 december 2005
voorzitter
secretaris