Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. – Definities
Artikel 2. – Mandaatverlening aan de Voorzitter van het Ctgb
Artikel 3. Ondertekening
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandatering in verband met de aanvraag tot uitbreiding van een bestaande toelating met kleine toepassingen in Nederland (niet zonaal)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 oktober 2018. U leest nu de tekst die gold op 1 oktober 2018.
Besluit mandatering in verband met een niet zonale uitbreiding van een bestaande toelating met kleine toepassingen (NL-KUG)
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
gelet op het bepaalde in artikel 51van de Verordening (EG) 1107/2009,
gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, het Besluit reglement Werkwijze College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
gelet op het bepaalde in
Artikel 44, 45 en 75 Verordening (EG) 1107/2009
Artikel 4 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
gelet op feit dat de verordening (EG) 1107/2009 de lidstaat de mogelijkheid biedt om reeds toegelaten gewasbeschermingsmiddelen met kleine toepassingen te vergemakkelijken,
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. college: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
b. NL KUG: Nederlandse kleine uitbreiding gewasbeschermingsmiddel
1.
Het College verleent de voorzitter mandaat om namens hen, ambtshalve of op aanvraag de besluiten te nemen die noodzakelijk zijn in verband met een niet zonale uitbreiding van een bestaande toelating met een kleine toepassing(en);
2.
Het mandaat zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 heeft alleen betrekking op besluiten in de zin van artikel 51 Verordening (EG) 1107/2009, waarbij is vastgesteld dat de betreffende toepassingen voor wat betreft de risico’s vallen binnen de reeds beoordeelde/toegelaten toepassingen en voorzover deze voor het aspect residuen voldoen (de toepassing valt binnen de risk envelope van de huidige toelating).
Artikel 3. Ondertekening
Een document waarmee een besluit van het college wordt vastgelegd door een daartoe krachtens mandaat bevoegde functionaris, vermeldt aan het slot:
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze:
(handtekening voorzitter Ctgb)
J.F. de Leeuw
Voorzitter
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandatering in verband met de aanvraag tot uitbreiding van een bestaande toelating met kleine toepassingen in Nederland (niet zonaal)
Wageningen, 18 juli 2012
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Voorzitter.