{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging DTe 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Besluit mandaat, volmacht en machtiging DTe 2004
De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5, vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 20 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004;
Besluit:
Artikel 1
Aan de plaatsvervangend directeur, de clustermanager Toezicht, de clustermanager Regulering en de clustermanager Marktinfrastructuur van de Dienst uitvoering en toezicht energie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Elektriciteitswet 1998 , de Gaswet en het Besluit leveringszekerheid Gaswet en voor alle andere aangelegenheden de Dienst uitvoering en toezicht energie betreffende.
Artikel 1a
Het Hoofd Informatie en Databeheer wordt gemachtigd voor de uitoefening van de bevoegdheid van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998.
Artikel 2
De ondertekening van stukken namens de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie vindt als volgt plaats:
De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,
namens deze:
(handtekening)
(naam ondertekenaar)
(functie)
Artikel 3
Aan de medewerkers van de Nederlandse mededingingsautoriteit werkzaam bij de Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.
Artikel 4
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de aldaar bedoelde onderdelen van die wet, worden aangewezen de medewerkers van de Dienst uitvoering en toezicht energie, met uitzondering van secretariële medewerkers.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2004 met dien verstande dat artikel 4 terugwerkt tot en met 14 juli 2004.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging DTe 2004.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 augustus 2004
van de Dienst uitvoering en toezicht energie.
directeur