{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit machtiging Minister van Justitie tot vaststelling dienstreglement voor het personeel bij het dienstvak der gerechten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 19 november 1990, houdende machtiging van de Minister van Justitie tot vaststelling van een dienstreglement voor het personeel bij het dienstvak der gerechten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 1 november 1990, Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp nr. 29480/890;
Gelet op artikel 132 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 65 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister van Justitie is gemachtigd voor ambtenaren en werknemers bij het dienstvak der gerechten nadere algemene voorschriften ter uitwerking of aanvulling van de bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Arbeidsovereenkomstenbesluit vast te stellen.
Artikel 2
Het Besluit van 10 mei 1960, nr. 41 en het Besluit van 13 juni 1988, no. 27 worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 19 november 1990
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de zevenentwintigste november 1990
De Minister van Justitie,