Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied
+ Hoofdstuk 2. Nationaliteit en inschrijving van luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk 3. Type-certificaten en aanvullende type-certificaten
+ Hoofdstuk 4. Bewijzen van luchtwaardigheid
+ Hoofdstuk 5. Geluidscertificaten, geluidsverklaringen en aanvullende geluidsverklaringen
+ Hoofdstuk 6. Erkenningen
+ Hoofdstuk 7. Vergoedingen
+ Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen
- Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 25 Besluit luchtvaartuigen 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 25
Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de hierna genoemde regelingen op de daarbij vermelde artikelen van dit besluit :
a. de regeling van de staatssecretaris van Financiën van 22 december 1989 houdende douaneformaliteiten voor luchtvaartuigen (Stcrt. 250) berust op artikel 3, derde lid;
b. de Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen berust op artikel 4;
c. de Regeling type-certificatie luchtwaardigheid berust op artikel 6;
d. de Regeling standaard-BvL berust op de artikelen 8, derde lid, en 13, onderdeel a, b en c;
e. de Regeling amateurbouwluchtvaartuigen en de Regeling MLA’s berusten op de artikelen 2, vierde lid, en 13, onderdeel a, b en c;
f. de Regeling onderhoud luchtvaartuigen berust op de artikelen 12, tweede lid en 13, onderdeel d;
g. de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid berust op artikel 13, onderdeel b;
h. de Regeling geluidscertificaten en geluidsverklaringen luchtvaart berust op artikel 16;
i. de Regeling erkenningen luchtwaardigheid berust op de artikelen 19, tweede lid, onderdeel c en g, en 20;
j. de Regeling voorzieningen sleepvliegen , de regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 5 september 1990, houdende technische voorschriften voor lieren, sleepauto's en sleepkabels (Stcrt. 179) en de Regeling onderhoud lieren 2001 berusten op artikel 21;
k. de Instructie doelvliegtuig berust op artikel 2, zesde lid, onderdeel b.