Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Duidelijk verminderde arbeidsprestatie
Artikel 2. Minimale duur
Artikel 3. Percentage van minimumloon
Artikel 4. Aanvang van de loondispensatie
Artikel 5. Duur van de loondispensatie
Artikel 6. Werknemers jonger dan 18 jaar
Artikel 7. Intrekking Lisv-mededeling
Artikel 8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit loondispensatie Wajong

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit loondispensatie Wajong
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 59a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
Besluit:
Artikel 1. Duidelijk verminderde arbeidsprestatie
Een duidelijk verminderde arbeidsprestatie als bedoeld in de artikelen 2:20 en 3:63 van de Wet Wajong wordt slechts aangenomen indien die prestatie een geldelijke beloning rechtvaardigt die, berekend per gewerkt uur, ten minste 25% lager ligt dan de beloning die voor dezelfde arbeid gebruikelijk is.
Artikel 2. Minimale duur
Loondispensatie wordt slechts verleend indien naar verwachting gedurende ten minste zes maanden sprake zal zijn van een duidelijk verminderde arbeidsprestatie.
Artikel 3. Percentage van minimumloon
Bij het verlenen van loondispensatie wordt de aanspraak van de werknemer op een geldelijke beloning voor de door hem verrichte arbeid, berekend per uur, vastgesteld op een percentage van het op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor hem geldende minimumloon per uur.
Artikel 4. Aanvang van de loondispensatie
Loondispensatie wordt steeds verleend met ingang van de eerste dag van de maand waarin deze is aangevraagd.
Artikel 5. Duur van de loondispensatie
Loondispensatie wordt verleend voor de periode waarin naar de verwachting van het UWV sprake zal zijn van een duidelijk verminderde arbeidsprestatie, doch ten hoogste voor vijf jaar. Na afloop van deze periode is verlenging mogelijk.
Artikel 6. Werknemers jonger dan 18 jaar
Ten aanzien van een werknemer jonger dan 18 jaar wordt loondispensatie steeds verleend met de bepaling dat deze eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, tenzij aan die werknemer arbeidsondersteuning als bedoeld in artikel 2:15 van de Wet Wajong wordt toegekend.
Artikel 7. Intrekking Lisv-mededeling
Het Besluit loondispensatie Wet Rea wordt ingetrokken, doch blijft van toepassing op loondispensatie die vóór 29 december 2005 is aangevraagd of verleend.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 29 december 2005.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 18 juli 2006
De
Voorzitter Raad van bestuur UWV