{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit landelijk sociaal statuut politie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enige andere besluiten in verband met de vaststelling van het Landelijk sociaal statuut Nederlandse politie (Besluit landelijk sociaal statuut politie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2010, 2010-0000661764;
Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 november 2010, no. W04.10.0498/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 22 februari 2011, 5686587/11/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit rangen politie.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.]
Artikel V
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit landelijk sociaal statuut politie.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 maart 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 26 februari 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de zestiende maart 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,