{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Landelijk beleidskader
+ Hoofdstuk 2. Wijziging van andere besluiten
+ Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.
Besluit van 28 augustus 1997, houdende vaststelling van het landelijk beleidskader inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en wijziging van enkele besluiten (Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 1 juli 1997, nr. 1997/5392 (1488), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 51, 96a en 110a van de Wet op het basisonderwijs, de artikelen 93a en 106a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en artikel 118a van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 1997, nr. W05.97.0392);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 21 augustus 1997, nr. 1997/17138 (1488), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De landelijke doelstellingen van het beleid inzake onderwijsachterstandenbestrijding, bedoeld in de artikelen 110 a van de Wet op het basisonderwijs, 106 a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en 118 a van de Wet op het voortgezet onderwijs , voor de schooljaren 1998–1999 tot en met 2001–2002, zijn de doelstellingen zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
2.
De voornemens van de rijksoverheid met betrekking tot landelijke evaluatie van het beleid inzake onderwijsachterstandenbestrijding, bedoeld in de artikelen 110 a van de Wet op het basisonderwijs, 106 a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en 118 a van de Wet op het voortgezet onderwijs , voor de schooljaren 1998–1999 tot en met 2001–2002, zijn de voornemens zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit.
Artikel 4. Wijziging Bekostigingsbesluit WBO/OWBO
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO.]
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998, met uitzondering van artikel 1 dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit treedt echter niet in werking dan nadat 4 weken zijn verstreken nadat het is voorgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens te kennen is gegeven dat het in dit besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. 5[1]
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1998–2002.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 augustus 1997
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven tweede oktober 1997
De Minister van Justitie,