Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Kroonbenoemingen politie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 5 augustus 1994, in verband met de aanduiding van benoemingen bij koninklijk besluit bij de politie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 30 mei 1994, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA94/U1617 gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, directie Politie, hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering;
Gelet op de artikelen 25, derde lid, en 52 van de Politiewet 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1994, nummer W04.94.0344);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 27 juli 1994, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA94/2254 uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, directie Politie, hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Bij koninklijk besluit worden benoemd, bevorderd , geschorst en ontslagen de plaatsvervangend politiechef van een regionale eenheid, alsmede de overige ambtenaren die behoren tot de leiding van een regionale eenheid en die een functie vervullen die ten minste wordt gewaardeerd overeenkomstig schaal 14 als bedoeld in bijlage I van het Besluit bezoldiging politie , alsmede de overige ambtenaren die een functie vervullen die tenminste wordt gewaardeerd overeenkomstig schaal 15 als bedoeld in bijlage I van het Besluit bezoldiging politie.
Artikel 2
Bij koninklijk besluit worden benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen de Chief Information Officer, Politiechef van een landelijke eenheid en het Hoofd ondersteunende eenheid.
Artikel 3
De voordracht van het koninklijk besluit tot benoeming, bevordering, schorsing en ontslag van de ambtenaren die geen dienst uitmaken van de leiding van een regionale eenheid geschiedt door de Minister van Veiligheid en Justitie.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kroonbenoemingen politie.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 augustus 1994
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertiende september 1994
De Minister van Justitie,