Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit klachtenfunctionaris NMa

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 12 juni 2013.
Besluit klachtenfunctionaris NMa/DTe Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit en de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie;Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluiten:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder: klacht: een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging die voor de verantwoordelijkheid komt van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; klachtenfunctionaris: degene die in gevolge artikel 2 van deze regeling is belast met de behandeling van en de advisering over klachten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Met de behandeling van en de advisering over klachten worden belast mr. J. Nicaise en als zijn plaatsvervanger prof. dr. P.A.G. van Bergeijk, beiden raadadviseur bij de Nederlandse mededingingsautoriteit.
2.
In afzonderlijke gevallen kan een andere persoon met de behandeling van en de advisering over klachten worden belast.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Schriftelijke klachten als bedoeld in artikel 9:4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden gericht aan: Klachtenfunctionaris NMa Postbus 16326 2500 BH Den Haag
2.
De klachtenfunctionaris bevordert in daarvoor in aanmerking komende gevallen dat mondeling of telefonisch ingediende klachten op schrift worden gesteld.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
De klachtenfunctionaris kan, alvorens tot verdere behandeling van een klacht over te gaan, trachten door overleg of bemiddeling dan wel op andere wijze tot een oplossing te komen. Hij kan daartoe contact opnemen met de klager.
2.
Bij de behandeling van schriftelijke klachten wordt de procedure geregeld in afdeling 9.3 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd, tenzij de klachtenfunctionaris dit gelet op de aard van de klacht niet opportuun acht.
3.
De klachtenfunctionaris adviseert de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit over de toepassing van artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht en over de aan een in behandeling genomen klacht te verbinden conclusies.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de registratie van klachten als bedoeld in artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
De geregistreerde klachten worden in het jaarverslag NMa gepubliceerd onder vermelding van de wijze van afdoening.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit klachtenfunctionaris NMa.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Den Haag, 6 september 2001.
De directeur-generaal
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,