{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 12 juni 2013.
Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De Consumentenautoriteit,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Gelet op titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onderTerugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. klacht: een schriftelijke klacht in de zin van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
b. klachtenfunctionaris: degene die ingevolge artikel 2 van dit besluit is belast met de behandeling van klachten;
c. klager: de indiener van de klacht.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Met de behandeling van klachten worden belast mr. G.M. Simons en mr. M.A. Vosz-Meiland, beiden werkzaam bij de Consumentenautoriteit.
2.
In afzonderlijke gevallen kan een andere persoon met de behandeling van klachten worden belast.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Schriftelijke klachten als bedoeld in artikel 9:4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden gericht aan:
Klachtenfunctionaris CA
Postbus 16759
2500 BT Den Haag
2.
De klachtenfunctionaris bevordert in daarvoor in aanmerking komende gevallen dat mondeling of telefonisch ingediende klachten op schrift worden gesteld.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging verzonden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
De klachtenfunctionaris kan, alvorens tot verdere behandeling van een schriftelijke klacht over te gaan, trachten door overleg of bemiddeling, dan wel op andere wijze tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris kan daartoe contact opnemen met de klager.
2.
Bij de behandeling van schriftelijke klachten wordt de procedure geregeld in afdeling 9.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd, tenzij de klachtenfunctionaris dit gelet op de aard van de klacht niet opportuun acht.
3.
De klachtenfunctionaris adviseert de Consumentenautoriteit over de toepassing van artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht en over de aan een in behandeling genomen klacht te verbinden conclusies.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de registratie van klachten als bedoeld in artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
De geregistreerde klachten worden in het jaarverslag van de Consumentenautoriteit gepubliceerd onder vermelding van de wijze van afdoening.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 3 januari 2007.
De Consumentenautoriteit, Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.