Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit klachtenbehandeling Bopz

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 3 november 1993, houdende regels omtrent de samenstelling van commissies als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en de wijze waarop klachten door besturen en commissies worden behandeld
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 juli 1993, DGVgz/GVC/CB/931796;
Gelet op de artikelen 41, tweede lid, en 76, tweede lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;
De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1993, nr. W0.3.93.0455);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 1 november 1993, nr. 399244/93/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen ;
b. klachtencommissie: een commissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de wet;
c. klacht: een klacht als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de wet.
1.
Een klacht wordt zodanig behandeld dat een zorgvuldige beslissing op de klacht is gewaarborgd.
2.
De behandeling geschiedt overeenkomstig een door het bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis te treffen regeling, die in ieder geval waarborgt dat:
a. aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht;
b. de klager en de persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht in staat worden gesteld te worden gehoord;
c. de klager en de persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht, zich kunnen doen bijstaan door door hen aan te wijzen personen;
d. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt beschermd.
Artikel 3
Een klachtencommissie wordt zodanig samengesteld, dat een deskundige en zorgvuldige beslissing op de klacht te allen tijde is gewaarborgd.
1.
Een klacht wordt behandeld door ten minste drie leden van een klachtencommissie, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is bij of voor het psychiatrisch ziekenhuis.
2.
Bij de behandeling van een klacht is in ieder geval een jurist betrokken, alsmede:
a. een orthopedagoog, als het een persoon betreft die is opgenomen in een zwakzinnigeninrichting;
b. een verpleeghuisarts, als het een persoon betreft die is opgenomen in een verpleeginrichting;
c. een psychiater als het een persoon betreft die is opgenomen in een ander psychiatrisch ziekenhuis dan genoemd onder a en b .
Artikel 5
In de schriftelijke mededeling bedoeld in artikel 41, derde lid, van de wet, wordt bekend gemaakt op welke wijze van de regeling, bedoeld in artikel 2, kennis kan worden genomen.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, bedoeld in artikel 80, tweede lid, van de wet.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit klachtenbehandeling Bopz.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 november 1993
De Minister van Justitie,
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de negende november 1993
De Minister van Justitie,