Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit kassastorting

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 19 maart 1976, tot uitvoering van artikel 51 van de Wet op het consumptief geldkrediet
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 12 februari 1976, Hoofdafdeling Gezinsaangelegenheden, Afdeling Volkskredietwezen, nr. U 2516 gedaan mede namens Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 51 van de Wet op het consumptief geldkrediet ( Stb. 1972, 399);
Gezien het advies van de Commissie Wet op het consumptief geldkrediet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 1976, nr. 28);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 15 maart 1976, Hoofdafdeling Gezinsaangelegenheden, Afdeling Volkskredietwezen, nr. 2591, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Indien een kredietgever door het aangaan van een overeenkomst van kredietverlening deelneemt aan een afbetalingstransactie waarop artikel 5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op het afbetalingsstelsel 1961 ( Stb. 1963, 547) van toepassing is, mag hij geen krediet verlenen ter zake van de in dat artikellid bedoelde betaling.
Artikel 2
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kassastorting.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop artikel 51 van de Wet op het consumptief geldkrediet in werking treedt.
Lasten en bevelen, dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 19 maart 1976
De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
De Minister van Financiën,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de twaalfde augustus 1976
De Minister van Justitie a.i.,