Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities
- Hoofdstuk 2. Tarieven
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Besluit kadastrale tarieven 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Voor het in ontvangst nemen en het in de kadastrale registratie verwerken van afschriften van beschikkingen en bevelen als bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de Wet bodembescherming, alsmede van de in het derde lid van dat artikel bedoelde mededelingen, is per beschikking, bevel dan wel mededeling verschuldigd € 19,58.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op documenten inzake het opleggen, wijzigen en intrekken van publiekrechtelijke beperkingen.
Onder een publiekrechtelijke beperking als bedoeld in de eerste zin, wordt verstaan iedere inbreuk op het recht van gebruik van onroerende zaken, dan wel om daarover te beschikken, alsmede op onroerende zaken rustende schuldplichtigheden, welke beperking door een bestuursorgaan wordt opgelegd krachtens publiekrecht.