Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities
- Hoofdstuk 2. Tarieven
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Besluit kadastrale tarieven 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Voor de inschrijving van een ander stuk dan bedoeld in de artikelen 2 en 3, dat aanleiding is om in de door de Dienst gehouden registraties een rechthebbende te wijzigen, behoudens ten aanzien van hypotheken, is per nieuwe rechthebbende, waarbij gezamenlijke nieuwe rechthebbenden als één nieuwe rechthebbende worden gerekend, verschuldigd € 64,22, vermeerderd met € 10,05 per tiental in het stuk vermelde percelen dan wel appartementsrechten, schepen of luchtvaartuigen, bij welke vermeerdering een gedeelte van een tiental als een tiental wordt aangemerkt. Indien op de wijziging tevens artikel 2 van toepassing is, is het eerstgenoemde bedrag niet verschuldigd. Indien de gegevens tevens worden aangeleverd op een wijze die geautomatiseerde bijhouding van de kadastrale registratie mogelijk maakt, is een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 20% van genoemde tarieven.
2.
In afwijking van het eerste lid dan wel van artikel 2, eerste lid, is, ingeval een stuk een akte van levering betreft van onroerende zaken die blijkens de akte elk een oppervlakte hebben van ten hoogste 100 centiare en waarbij met betrekking tot elk van de onroerende zaken tevens sprake is van een koopsom dan wel andere tegenprestatie of waarde van ten hoogste € 2 500, per onroerende zaak verschuldigd € 56,53. Artikel 2, tweede lid, is van toepassing.