Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities
- Hoofdstuk 2. Tarieven
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 21a Besluit kadastrale tarieven 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Voor het verstrekken van gegevens, samengesteld uit de gegevens welke door de Dienst bij het vervullen van de hem opgedragen taken zijn verkregen, is verschuldigd:
a. Indien het gegevens inzake hypotheken betreft:
1°. samengestelde gegevens: per hypotheekakte die in de samengestelde gegevens is betrokken:
indien het de gegevens per gemeente betreft: € 0,04;
indien het de gegevens per 6-positie postcodegebied betreft: € 0,06;
2°. per jaar voor een abonnement op de onder 1° bedoelde gegevens inzake het gehele bestand:
indien het de gegevens per gemeente betreft: € 15.375,-;
indien het de gegevens per 6-positie postcodegebied betreft: € 23.062,-;
3°. overige gegevens: per hypotheekakte: € 1,38;
b. Indien het gegevens over vastgoedtransacties betreft:
1°. samengestelde gegevens: per akte die in de samengestelde gegevens is betrokken:
indien het de gegevens per gemeente betreft: € 0,04;
indien het de gegevens per 6-positie postcodegebied betreft: € 0,07;
2°. per jaar voor een abonnement op de onder 1° bedoelde gegevens inzake het gehele bestand:
indien het de gegevens per gemeente betreft: € 16.400,-;
indien het de gegevens per 6-positie postcodegebied betreft: € 26.650,-;
3°. overige gegevens: per akte: € 1,38;
c. Indien het gegevens over gemiddelde koopsommen betreft:
1°. indien het een standaard koopsomrapport betreft:
per stuk: € 12,35;
per jaar voor een abonnement: € 49,30;
2°. indien het individuele koopsommen betreft, per stuk: € 0,92;
3°. indien het een bestand met koopsommen betreft:
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van onderdeel b;
4°. indien het een bestand met koopsommen betreft, ouder dan twee, drie of vier jaren, een bedrag gelijk aan 75%, onderscheidenlijk 50% en 25%, van het onder 3° genoemde tarief;
d. indien het aantallen akten of aantallen rechtsfeiten betreft:
1°. indien het aantallen akten betreft, per verstrekt aantal: € 12,35;
2°. indien het aantallen openstaande hypotheken betreft, per verstrekt aantal per postcodegebied: € 0,05;
3°. indien het overige aantallen betreft, per verstrekt aantal: € 12,35;
e. indien het de relatie tussen rechthebbenden en percelen of andere relaties betreft:
1°. indien het de relatie tussen perceel en akte betreft: € 0,97;
2°. indien het andere relaties betreft: € 0,49;
f. indien het gegevens betreft inzake de koppeling tussen adres en adrescoördinaten:
1°. bij ten hoogste 100 000 relaties, per relatie: € 0,10;
2°. bij meer dan 100 000 doch ten hoogste 500 000 relaties, per relatie: € 0,07;
3°. bij meer dan 500 000 doch ten hoogste 1 500 000 relaties, per relatie: € 0,06;
4°. bij meer dan 1 500 000 doch ten hoogste 3 000 000 relaties, per relatie: € 0,05;
5°. bij meer dan 3 000 000 relaties, per relatie: € 0,04;
6°. per jaar voor een abonnement op de onder 1° tot en met 5° bedoelde gegevens, een bedrag gelijk aan 20% van de aldaar genoemde tarieven;
g. indien het gegevens betreft inzake de koppeling tussen perceel, adres en plaatscoördinaten: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van onderdeel f;
h. indien het de centroïden of de vlakken van de postcodegebieden betreft:
1°. indien het betreft het gehele 6-positie postcode bestand: € 23.062,-;
2°. indien het betreft het gehele 5-positie postcode bestand: € 1.845,-;
3°. indien het betreft het gehele 4-positie postcode bestand: € 358,-;
4°. per jaar voor een abonnement op de onder 1° en 2° bedoelde gegevens, een bedrag gelijk aan 20% van de aldaar genoemde tarieven;
i. indien het cartografische gegevens zonder de kadastrale grenzen betreft:
1°. indien het een kaart met gebouwen betreft, per bebouwd perceel: € 0,14;
2°. indien het een bestand met gebiedsgrenzen betreft: € 1.233,-;
j. indien het de postcodes per bedrijfsterrein betreft:
1°. indien het betreft het gehele bestand: € 3.401,-;
2°. per jaar voor een abonnement op het gehele bestand: € 680,-;
k. indien het digitale raadpleging betreft:
1°. van de gemiddelde koopsom per 6-positie postcodegebied, per raadpleging: € 0,49;
2°. van vastgoedtransacties per 6-positie postcodegebied, per raadpleging: € 1,95;
3°. van vastgoedtransacties agrarische gronden, per transactie: € 0,49;
4°. per abonnementsperiode van een maand als vergoeding voor de vaste kosten: € 4,92;
l. indien het de postcodes per bestaande wijk betreft:
1°. indien het betreft het gehele bestand: € 3.451,-;
2°. per jaar voor een abonnement op het gehele bestand: € 689,- en
m. indien het andere gegevens dan de onder a tot en met l bedoelde gegevens betreft: per minuut die aan het samenstellen van die gegevens is besteed door middel van een computer: € 24,65.
2.
Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met l, in een andere vorm of met een uitgebreidere inhoud dan de standaardleveringen, bedoeld in die onderdelen, worden verstrekt, is bovendien, met overeenkomstige toepassing van artikel 12, eerste lid, verschuldigd per minuut die daaraan is besteed door middel van een computer € 24,65.
3.
Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met l, met een beperktere inhoud dan de standaardleveringen, bedoeld in die onderdelen, worden verstrekt, is verschuldigd een bedrag gelijk aan de tarieven, genoemd in die onderdelen, waarbij per minuut minder bestede tijd een vermindering met € 24,65 wordt toegepast.